XXV Jubileuszowy Wojewódzki Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”

Ładowanie Wydarzenia

Drodzy uczestnicy konkursu !

Patriotycznym przesłaniem XXV Jubileuszowego Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” jest wzmocnienie krajoznawstwa i turystyki szkolnej jako ważnego źródła utwierdzania polskiej tożsamości narodowej. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego będziemy szczególnie przypominać wszystkim uczestnikom konkursu historię walk o niepodległość. Przekazywać młodzieży wartości piękna polskiego krajobrazu, przyrody, upamiętnienia osób zasłużonych w walce o suwerenną Ojczyznę oraz bogactwo historycznych skarbów Polski. Prace konkursowe nawiązujące do obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej zostaną wyróżnione nagrodami specjalnymi.

Marian Dzimira
Przewodniczący Konkursu

 

Regulamin XXV Jubileuszowego Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”

PATRONAT HONOROWY

 • Wojewoda Podkarpacki – Pani Ewa Leniart
 • Podkarpacki Kurator Oświaty – Pani Małgorzata Rauch
 • Starosta Powiatu Przeworskiego – Pan Zbigniew Kiszka
 • Burmistrz Miasta Przeworska – Pan Leszek Kisiel

ORGANIZATORZY

 • Starostwo Powiatowe w Przeworsku
 • Urząd Miasta Przeworska
 • Podkarpackie Forum Oddziałów PTTK
 • PTTK Oddział w Rzeszowie
 • Schronisko Młodzieżowe PTSM w Rzeszowie
 • Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku

WARUNKI UCZESTNICTWA

Prace zbiorowe i indywidualne szkoły, Koła, Kluby i inne organizacje składają w terminie do 15.03.2018 roku w:

– Oddziale PTTK, 35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2,

– Międzyszkolnym Oddziale PTTK 37-200 Przeworsk, Krasickiego 9 (Zespół Szkół Zawodowych),

– Schronisku Młodzieżowym PTSM „Matecznik” 37-700 Przemyśl,  ul. Lelewela 6.

Komisje szkolne mogą zgłaszać 3 prace:

 • 1 w grupie prac indywidualnych,
 • 1 w grupie prac zespołowych,
 • 1 w grupie prac multimedialnych.

Uwaga:

 1. Zespoły autorskie prac zespołowych mogą liczyć maksymalnie 4 osoby.
 2. Karta identyfikacyjna pracy konkursowej powinna być integralną częścią pracy i na trwale przymocowana do pracy na drugiej stronie  okładki – prace pisemne, lub razem z nośnikiem multimedialnym – prace multimedialne.
 3. Kartę identyfikacyjną wypełniamy komputerowo.
 4. Praca powinna być wykonana zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego  Młodzieżowego  Konkursu  Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, dostępnym na stronie internetowej

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Autorzy najlepszych prac zespołowych, indywidualnych oraz multimedialnych (miejsca od I-III) otrzymują dyplomy i nagrody książkowe.

Wojewódzka Komisja Konkursowa wytypuje najlepsze prace na szczebel centralny.

Ustalenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne.
W maju  2018 r. odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu, o czym autorzy prac nagrodzonych i ich opiekunowie zostaną poinformowani. Tegoroczna gala etapu wojewódzkiego wręczenia nagród odbędzie się w Przeworsku.

Wyniki konkursu szczebla wojewódzkiego będą ogłoszone na stronach internetowych:

Na w/w stronach internetowych znajduje się Regulamin XXV Jubileuszowego Wojewódzkiego i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” oraz Karta Identyfikacyjna.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA

Łukasz Kuczmarz
PTTK Oddział  w Rzeszowie, Matejki 2, 35-064 Rzeszów
tel. 17-85-367-55

Marian Dzimira
Międzyszkolny Oddział PTTK, Krasickiego 9 37-200 Przeworsk,
tel. kom.  605-144-102