Uchwały ZG PTSM

Uchwały ZG PTSM 2019-07-04T01:50:20+00:00
Uchwała Temat Do pobrania
Uchwała Nr 37/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 maja 2019 r. Rozwiązanie Oddziału PTSM w Olsztynie
Uchwała Nr 36/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 maja 2019 r. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego PTSM za 2018 r.
Uchwała Nr 35/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 maja 2019 r. Przyjęcie planu finansowego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych na 2019 r.
Uchwała Nr 34/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 maja 2019 r. Przyjęcie bilansu PTSM za 2018 r.
Uchwała Nr 33/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 maja 2019 r. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu finansowego PTSM w 2018 r.
Uchwała Nr 32/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 maja 2019 r. Ustalenie wykazu stanowisk pracy i określenie wymiaru zatrudnienia pracowników Biura Zarządu Głównego PTSM
Uchwała Nr 31/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 maja 2019 r. Powołanie członka Prezydium Zarządu Głównego PTSM
Uchwała Nr 30/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 maja 2019 r. Przyjęcie rezygnacji z funkcji członka Prezydium i Zarządu Głównego PTSM
Uchwała Nr 26/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 15 marca 2019 r. Udział Towarzystwa w obchodach stulecia narodzin szkolnego ruchu krajoznawczo – turystycznego
Uchwała Nr 21/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 maja 2018 r. Zatwierdzenie Regulaminu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 20/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 maja 2018 r. Zatwierdzenie wzoru deklaracji członkowskiej PTSM
Uchwała Nr 19/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 maja 2018 r. Zatwierdzenie wzorów sprawozdań obowiązujących w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 18/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 maja 2018 r. Wdrożenie w Biurze ZG PTSM, Oddziałach i Schroniskach PTSM przepisów o ochronie danych osobowych
Uchwała Nr 17/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 maja 2018 r. Powołanie i zatwierdzenie składu osobowego Komisji Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 15/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 maja 2018 r. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego PTSM za 2017 r.
Uchwała Nr 11/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Przyjęcie wzoru Porozumienia zawieranego pomiędzy oddziałem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych a organem prowadzącym
Uchwała Nr 10/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 lutego 2018 r. Objęcie Patronatem Honorowym obchodów 80-lecia istnienia Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach Filia nr 4 w Nowej Słupi
Uchwała Nr 9/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 lutego 2018 r. Zatwierdzenie regulaminu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 8/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Zmiana uchwały Nr 36/XIII/2011 Zarządu Głównego PTSM z dnia 22 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i przyjęcia Regulaminu przyznawania godności „Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych”
Uchwała Nr 7/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Zmiana uchwały Nr 13/XIII/2008 Zarządu Głównego PTSM z dnia 14 grudnia 2008 r. w sprawie określenia Regulaminu Przyznawania Honorowego Wyróżnienia PTSM Za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 6/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Zmiana uchwały Nr 12/XIII/2008 Zarządu Głównego PTSM z dnia 14 grudnia 2008 r. w sprawie określenia Regulaminu Przyznawania Honorowej Odznaki PTSM
Uchwała Nr 5/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Zmiana uchwały Nr 26/XIV/2013 Zarządu Głównego PTSM z dnia 16 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu przyznawania premii dla pracowników zatrudnionych w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 4/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Rozliczanie kosztów podróży służbowych samochodem prywatnym w zadaniach realizowanych przez ZG PTSM, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński i Dyrektorów SM PTSM.
Uchwała Nr 3/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Zatwierdzenie „Głównych zadań na szczeblu centralnym Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz założeń do działalności oddziałów PTSM w 218 roku”.
Uchwała Nr 2/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Powołanie i zatwierdzenie składów osobowych Komisji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 1/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
Uchwała XV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 4 listopada 2017 Udział Towarzystwa w obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i wychowania patriotycznego