2. 2. 2019 Regulamin konkursu na najlepiej zorganizowany obóz wędrowny 2019