W dniu 9 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku został rozstrzygnięty XVII Wojewódzki Konkurs Turystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie” organizowany przez Mariana Dzimirę – Prezesa Międzyszkolnego Oddziału PTTK w Przeworsku, Przewodniczącego Konkursu. Współorganizatorem konkursu był Oddział PTSM w Przemyślu, Schronisko Młodzieżowe PTSM „Alko” w Rzeszowie oraz Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu. Celem konkursu była promocja własnego regionu i Małych Ojczyzn, wyszukiwanie, tworzenie oraz prezentacja regionalnych i lokalnych produktów turystycznych przez dzieci i młodzież szkolną. Zarząd Powiatu Przeworskiego udzielił dotacji na realizację tego zadania. Nagrody laureatom wręczyli: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia pani Joanna Mordarska i Wicestarosta Przeworski pan Jacek Kierepka. W wydarzeniu udział wzięła również Przewodnicząca Rady Powiatu Przeworskiego pani Agnieszka Bukowa – Jedynak.