Henryk Graczyk – długoletni/od 1986 r./ Prezes Oddziału PTSM w Częstochowie, Członek Zarządu Głównego PTSM w kadencji 2002 – 2007, Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2012-2017.

Nauczyciel i wychowawca młodzieży, w czasie pracy zawodowej wyróżniał się szczególnym zaangażowaniem w organizację ruchu turystycznego i krajoznawstwa w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu nowych schronisk młodzieżowych w Częstochowie i województwie częstochowskim. Za pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał: Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi; Złotą Odznakę PTSM, ZłotąOdznakę ZNP, Odznakę „Zasłużony Działacz Turystyki”, nagrody Kuratora i Ministra Oświaty i Wychowania, Dyplomy uznania Marszałka Województwa Śląskiego i Prezydenta Częstochowy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 8.03.br. godz. 14.00 w Kościele św. Antoniego z Padwy /Częstochowa – dzielnica Ostatni Grosz/, – przejazd na cmentarz – Raków, ul. Palmowa.