Załącznik do Decyzji Prezesa PTSM z dnia 10.08.2023 r. - Aneks do Regulaminu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych