Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu  jako organizacja pozarządowa realizująca zadania pożytku publicznego będzie realizowała 7 lipca br. projekt zlecony przez Urząd Miasta w Lubaniu pod tytułem „UDZIAŁ SPOŁECZNOŚCI TURYSTYCZNEJ w OBCHODACH STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI” pod nazwą „LUBAŃ DLA NIEPODLEGŁEJ”. Szczegóły obchodów podamy na początku czerwca br.