Ładowanie Wydarzenia

Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu
SKKT – PTSM przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olszynie
Polska Federacja Popularyzacji Turystyki w Szczecinie
organizują w dniu 01 kwietnia 2023 r. (sobota)
XIV Rajd Pieszy na trasie o długości 11 km

według zasad IVV pod nazwą:

„WIOSNA NA ŁUŻYCACH”

z cyklu imprez

„Turystyka Łączy Pokolenia”

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Lubania
I. CELE RAJDU:
– promowanie i poznawanie piękna Gminy Olszyna i Powiatu Lubańskiego
– upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa
– zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych
– rekreacja dzieci, młodzieży i seniorów w kontakcie z przyrodą
II. ORGANIZATORZY RAJDU:
– Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu ul. Łużycka 1 59-800 Lubań tel. 75 721 65 80
– Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTSM przy SP nr 1 w Olszynie
– Polska Federacja Popularyzacji Turystyki w Szczecinie
III. MIEJSCE STARTU TRASY 11 km:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie ul. Wolności 17B
Zbiórka o godz. 10:45 , wyjście na trasę o godz. 11:00
Przebieg trasy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie > ul. Legnicka – Kościół św. Józefa
Oblubieńca (PK) – ul. Legnicka 24 – ul. Marii Curie Skłodowskiej 8 – przejazd kolejowy –
ul. Marii Curie Skłodowskiej 13 – „Sowia Chata” (PK) – „Olszyna Motopark” – Rząsiny 125
(PK) – ruiny pałacu w Uboczu (Pasiecznik) – Ubocze 34 – wiadukt kolejowy (PK) – ul. Legnicka
46 – ul. Rzeczna (cała) > Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie
IV. META RAJDU: Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie czynna od godz. 14:00 do godz. 14:30
V. WPISOWE:
wykupienie karty uczestnictwa – karty startowej IVV normalnej / dorośli / 20,00 PLN
wykupienie karty uczestnictwa – karty startowej IVV ulgowej / młodzież / 15,00 PLN
VI. ŚWIADCZENIA:
plakietka okolicznościowa, stempel okolicznościowy, mapka trasy wędrówki, stempel IVV,
punkty do książeczek GOT, OTP, TDŚ, Przyjaciel Łużyc. Na mecie ciepły posiłek.
Udział w rajdzie tylko po uprzednim zgłoszeniu się i opłaceniu wpisowego.
Zgłoszenia dla grup do dnia 28.03.2023 r. a dla osób indywidualnych do dnia 30.03.2023 r.
kontakt: mail: ptsmluban@poczta.fm , tel. kom. 604 92 72 47
Przejazdy autem, PKP czy PKS do Olszyny i z powrotem do Lubania we własnym zakresie.
Udział dzieci i młodzieży niepełnoletniej tylko z uprawnionym opiekunem.
Uczestnicy wszystkich trzech edycji Rajdu „Turystyka Łączy Pokolenia 2023” otrzymają
każdorazowo dyplomik potwierdzający udział w rajdzie, a w październiku 2023 r. okolicznościowe
honorowe dyplomy uczestnictwa za trzykrotny udział w imprezie i wartościowe nagrody rzeczowe.
To nie Prima Aprilis! Organizatorzy serdecznie zapraszają