Ładowanie Wydarzenia

Drodzy uczestnicy konkursu !

Patriotycznym przesłaniem XXV Jubileuszowego Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” jest wzmocnienie krajoznawstwa i turystyki szkolnej jako ważnego źródła utwierdzania polskiej tożsamości narodowej. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego będziemy szczególnie przypominać wszystkim uczestnikom konkursu historię walk o niepodległość. Przekazywać młodzieży wartości piękna polskiego krajobrazu, przyrody, upamiętnienia osób zasłużonych w walce o suwerenną Ojczyznę oraz bogactwo historycznych skarbów Polski. Prace konkursowe nawiązujące do obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej zostaną wyróżnione nagrodami specjalnymi.

Marian Dzimira
Przewodniczący Konkursu

Informacja Do pobrania
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”