Co to jest i jakie daje korzyści?

Legitymacja PTSM to dokument poświadczający członkostwo w naszym Towarzystwie i jest jednocześnie swoistą kartą rabatową. Może ją uzyskać każdy turysta, chcący korzystać z tańszych noclegów w schroniskach młodzieżowych. Legitymacja PTSM występuje w dwóch wersjach: krajowa i międzynarodowa.

Legitymacja krajowa PTSM (kartonowa, ze znaczkiem rocznym) daje korzyści w postaci zniżek (do 25 %) na noclegi we współpracujących z PTSM schroniskach młodzieżowych w Polsce.

Od 10.07.2023 r. wprowadzony został zaktualizowany wzór Legitymacji krajowej PTSM. Dotychczas stosowane druki zachowują ważność do wyczerpania nakładu.

Legitymacje już wystawiane na dotychczas używanych drukach zachowują ważność.

Legitymacja międzynarodowa PTSM (plastikowa) daje korzyści w postaci zniżek (do 25 %) na noclegi we współpracujących z PTSM schroniskach młodzieżowych w Polsce oraz dodatkowo zniżki na noclegi w zagranicznych schroniskach młodzieżowych należących do lokalnych organizacji zrzeszonych w sieci Hostelling International.

Od 1.01.2024 r. wprowadzony został zaktualizowany wzór Legitymacji międzynarodowej PTSM.
Legitymacje międzynarodowe wystawiane na dotychczasowych wzorach druków zachowują swoją ważność.

Jakie są opłaty związane z Legitymacją PTSM?

Legitymacja Krajowa PTSM
Opłaty członkowskie związane z Legitymacją Krajową PTSM składają się z dwóch elementów: wpisowego i składki rocznej. Potwierdzeniem opłacenia składki rocznej za dany rok jest znaczek naklejony na legitymacji. Legitymacja krajowa PTSM jest ważna w roku widocznym na naklejonym na niej znaczku.

Wysokości opłat obowiązujące w 2024 roku związane z Legitymacją Krajową PTSM podane są w poniższej tabeli.

Rodzaj legitymacji Kod Opłaty członkowskie
Wpisowe Składka roczna Razem (wpisowe i składka roczna)
JUNIOR (młodzież szkolna i młodsi) LKJ 10 zł 9 zł 19 zł
JUNIOR (młodzież akademicka do 26 lat) LKA 16 zł 14 zł 30 zł
SENIOR (nauczyciele) LKN 14 zł 12 zł 26 zł
SENIOR (osoby pracujące powyżej 18 lat) LKS 20 zł 20 zł 40 zł

*) Opłaty członkowskie nie obejmują kosztów wysyłki legitymacji.

Legitymacja krajowa ma termin ważności określony naklejonym na niej znaczkiem. Ważność można przedłużyć wykupując w kolejnych latach nowe znaczki.

Legitymacja Międzynarodowa PTSM

Opłaty członkowskie związane z Legitymacją Międzynarodową PTSM składają się z jednej opłaty, która obejmuje wystawienie legitymacji ważnej przez okres roku od daty wystawienia.

Wysokości opłat obowiązujące w 2024 roku związane z Legitymacją Międzynarodową PTSM podane są w poniższej tabeli.

Rodzaj legitymacji Kod Opłata
JUNIOR (młodzież do 26 lat – ucząca się) LMU 30 zł
JUNIOR (młodzież do 26 lat – nie ucząca się) LMP 55 zł
SENIOR LMS 55 zł

*) Opłata nie obejmuje kosztów wysyłki legitymacji.

Legitymacja międzynarodowa ma roczny termin ważności liczony od daty wystawienia i nie podlega przedłużaniu. Aby korzystać z przysługujących zniżek w kolejnych latach należy wyrobić nową legitymację postępując zgodnie z opisaną wcześniej procedurą.