Legitymacja Krajowa PTSM

Legitymacja PTSM poświadcza członkostwo w Towarzystwie. Legitymację PTSM może uzyskać każdy turysta bez ograniczeń wieku, respektujący założenia idei ruchu schronisk młodzieżowych i regulamin schronisk młodzieżowych.

Posiadacze legitymacji krajowej PTSM /kartonowa ze znaczkiem rocznym / korzystają ze zniżki noclegowej do 25% w polskich schroniskach młodzieżowych. Legitymację krajową PTSM można nabyć w Oddziałach PTSM i Biurze Zarządu Głównego PTSM.

Przy krajowej legitymacji PTSM wpisowe i składka członkowska wynoszą:

Rodzaj Legitymacji Wpisowe Składka Roczna
JUNIOR ( młodzież szkolna i młodsi) 10,00 zł 9,00 zł
JUNIOR ( młodzież akademicka do 26 lat) 16,00 zł 14,00 zł
SENIOR (nauczyciele) 14,00 zł 12,00 zł
SENIOR (osoby pracujące powyżej 18 lat) 20,00 zł 20,00 zł

LEGITYMACJĘ KRAJOWĄ PTSM wystawiają:

  • oddziały PTSM,
  • całoroczne szkolne schroniska młodzieżowe i schroniska młodzieżowe PTSM,
  • oddziały PTTK
  • Centra Informacji Turystycznej
  • biura turystyczne

WYSTAWIANIE LEGITYMACJI KRAJOWEJ PTSM w biurze Zarządu Głównego PTSM /pok. 709  VII piętro./ Zarząd Główny PTSM, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa. Wpłaty za legitymacje i znaczki należy dokonać na konto Zarządu Głównego PTSM Nr: 46 1240 6218 1111 0000 4622 5247 z dopiskiem: Legitymacja Krajowa PTSM. Deklaracje i kopię przelewu listem poleconym wysyłamy na adres ZG PTSM.
Po otrzymaniu przelewu i wypełnionych deklaracji, legitymacje lub znaczki zostaną przesłane na Państwa adres.

Godziny otwarcia biura ZG PTSM:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00
  • podczas nieobecności pracownika Biura, istnieje możliwość pozostawienia wypełnionej deklaracji w Recepcji (codziennie do godzin wieczornych)
    i odebranie legitymacji w dniu następnym w Biurze ZG PTSM lub w recepcji.

Do pobrania