Legitymacja Międzynarodowa PTSM

Poświadcza przynależność do Towarzystwa i jest jednocześnie atrakcyjną “kartą rabatową”.
Posiadacze legitymacji międzynarodowej PTSM korzystają w polskich schroniskach młodzieżowych ze zniżki noclegowej do 25% oraz z tanich noclegów w zagranicznych schroniskach młodzieżowych /młodzież do 26 roku życia korzysta dodatkowo z wielu innych zniżek i rabatów/.

Warunkiem skorzystania z zagranicznych schronisk młodzieżowych jest posiadanie Legitymacji Międzynarodowej PTSM.

KOSZT LEGITYMACJI MIĘDZYNARODOWEJ PTSM w 2023 r. wynosi:

Rodzaj Legitymacji Opłata
JUNIOR (młodzież ucząca się do 26 lat) 30,00 zł
JUNIOR (młodzież do 26 lat nie ucząca się) 55,00 zł
SENIOR 55,00 zł

LEGITYMACJĘ MIĘDZYNARODOWĄ PTSM wystawiają:

  • oddziały PTSM,
  • całoroczne szkolne schroniska młodzieżowe i schroniska młodzieżowe PTSM
  • Centra Informacji Turystycznej
  • biura turystyczne

UWAGA – WYSTAWIANIE LEGITYMACJI MIĘDZYNARODOWEJ PTSM w biurze Zarządu Głównego PTSM /pok. 709 VIIp./

  • od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00
  • podczas nieobecności pracownika Biura, istnieje możliwość pozostawienia wypełnionej deklaracji w Recepcji ( codziennie do godzin wieczornych ) i odebranie legitymacji w dniu następnym w Biurze ZG PTSM lub w recepcji.

Pragniemy, żeby każdy mógł korzystać z MIĘDZYNARODOWEJ LEGITYMACJI PTSM co utrudnia jednak nikła ilość miejsc ich wystawiania. Stąd nasza sugestia współpracy przy jej upowszechnianiu. Przy wystąpieniu o 10 Legitymacji Międzynarodowych PTSM w kategorii “JUNIOR” lub “SENIOR” 2 następne legitymacje w tej samej kategorii otrzymacie Państwo nieodpłatnie. Deklaracje (DRUK PONIŻEJ) niezbędne do wystawienia legitymacji PTSM z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania,  należy przesłać listem poleconym na adres:

Zarząd Główny PTSM, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, a wpłatę przekazać na :
Zarząd Główny PTSM konto: 46 1240 6218 1111 0000 4622 5247 z dopiskiem: Legitymacja Międzynarodowa PTSM (prosimy do listu poleconego z deklaracjami załączyć kopię przelewu), na to konto można wpłacać również należność za znaczki członkowskie do legitymacji krajowej z dopiskiem : znaczki członkowskie. Po otrzymaniu przelewu legitymacje lub znaczki zostaną przesłane na Państwa adres.