Informacja Do pobrania
59 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych
Wyniki 59 Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych
XII Ogólnopolski konkurs na najlepiej zorganizowany wypoczynek szlakami Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – pismo do Oddziałów.
Zadania Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz założenia do działalności Oddziałów PTSM i Schronisk Młodzieżowych PTSM w 2018 roku
Wyróżnione schroniska 2017
Podjęte działania PTSM na 2018 rok