XI Ogólnopolski konkurs na najlepiej zorganizowany wypoczynek szlakami Szkolnych Schronisk Młodzieżowych ph. „Niepodległa jest dla wszystkich”