Pismo przewodnie do Prezesów Oddziałów PTSM w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.