Pismo przewodnie do Prezesów Oddziałów PTSM w sprawie sporządzenia zestawienia statystycznego za 2023 r.