Przedłużenie ważności legitymacji

Legitymacja krajowa ma termin ważności określony naklejonym na niej znaczkiem. Ważność można przedłużyć wykupując w kolejnych latach nowe znaczki.

Wróć do sklepu