Przedłużanie ważności legitymacji

Legitymacja krajowa

Znaczki można zakupić osobiście w miejscach, gdzie wyrabiane są legitymacje (Biuro ZG PTSM, Oddziały PTSM i wybrane schroniska). Można też to zrobić zdalnie postępując zgodnie z wcześniej opisaną procedurą, przy czym kody samych znaczków są następujące.

Rodzaj znaczka Kod Składka roczna
JUNIOR (młodzież szkolna i młodsi) ZJ 9 zł
JUNIOR (młodzież akademicka do 26 lat) ZA 14 zł
SENIOR (nauczyciele) ZN 12 zł
SENIOR (osoby pracujące powyżej 18 lat) ZS 20 zł

*) Składka roczna nie obejmuje kosztów wysyłki znaczka.
Procedura zamawiania i opłacania składki rocznej jest taka sama jak przy zamawianiu legitymacji i jest opisana powyżej.

W tytule wpłaty należy wpisać: „Opłaty członkowskie, (imię i nazwisko z deklaracji), (kod). Przykład: „Opłaty członkowskie, Jan Kowalski, ZJ”