Informator PTSM

Informacje o PTSM
Regulamin Schronisk
Wykaz Schronisk
Informacje o legitymacji PTSM
Regulamin Tras Typowych

Dostępny w:

  • biurach PTSM,
  • schroniskach młodzieżowych,
  • biurach turystycznych
  • Zarządzie Głównym PTSM

Do pobrania