Regulamin odznaki „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”

Turyści korzystający z bazy schronisk młodzieżowych mogą zdobywać piękną odznakę PTSM „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”. Odznaka ustanowiona w 5 stopniach jest miłą pamiątką z pobytu w Polskich Schroniskach Młodzieżowych. Wręczana na uroczystych akademiach i imprezach turystycznych pozostaje na długo w  pamięci młodzieży i turystów indywidualnych wędrujących po schroniskach.

1.Odznakę może zdobyć każdy turysta w wieku powyżej 6 lat niezależnie od narodowości będący członkiem PTSM lub MFSM.

Warunek przynależności do PTSM nie dotyczy dzieci do lat 10 oraz zdobywających odznakę małą w stopniu brązowym.

2.Ustanawia się 3 rodzaje odznaki „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych” w 5 stopniach:

  • dziecięca,
  • mała w stopniu brązowym ,srebrnym i złotym,
  • duża z laurem.

3.Odznakę zdobywa się w kolejności od małej brązowej , bez konieczności uzyskania odznaki dziecięcej.

4.Potwierdzenia pobytu w schroniskach w „Książeczce Odznaki” lub założonym zeszycie. Zeszyt powinien zawierać dane osobowe/ imię
i nazwisko ,data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania/. „Książeczka Odznaki” lub zeszyt będą podstawą do przyznawania kolejnych stopni odznaki.

5.Warunkiem uzyskania odznaki małej w stopniu brązowym, srebrnym
i złotym oraz odznaki dużej z laurem jest :

  • ukończenie 10 roku życia
  • nocleg w odpowiedniej ilości schronisk młodzieżowych,

6.Odznakę dziecięcą przyznaje się dzieciom w wieku 6-10 lat za 3 noclegi
w schroniskach na terenie kraju. Warunki te muszą być spełnione przed ukończeniem 10 roku życia.

7.Odznakę małą przyznaje się po spełnieniu następujących warunków:

  • na stopień brązowy – nocleg w 5 schroniskach na terenie kraju
  • na stopień srebrny  nocleg w 10 schroniskach na terenie kraju
  • na stopień złoty – nocleg w 20 schroniskach na terenie kraju

8.Odznakę „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych” dużą z laurem przyznaje się po spełnieniu poniższych warunków;

  • nocleg w 25 schroniskach w tym co najmniej 10 całorocznych
  • przedłożenie w Oddziale PTSM weryfikującym odznakę pisemnych uwag o pracy 5 schronisk

9.Pobyt w określonym schronisku może być zaliczany tylko raz do każdego stopnia odznaki.

Miejscowości – schroniska dla każdego rodzaju odznaki mogą się powtórzyć w różnych terminach.

10.Odznakę przyznają Komisje Weryfikacyjne przy Oddziałach PTSM. Swoją decyzję odnotowują w Książeczce Odznaki lub w zeszycie.

11.W przypadku odmowy przyznania odznaki należy umotywowaną decyzję odnotować w Książeczce odznaki lub zeszycie.

12.Odznaki można nabywać w biurach PTSM. Odznaka duża z laurem jest nieodpłatna.

13.Zaleca się wręczanie zdobytych odznak w sposób uroczysty, np. podczas imprez krajoznawczo-turystycznych na posiedzeniach plenarnych Oddziału i innych.

Odznaki turystyczne PTSM „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”

Dziecięca Odznaka Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych

Brązowa Odznaka Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych

Srebrna Odznaka Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych

Złota Odznaka Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych

Złota Odznaka z laurem Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych