Regulamin przyznawania premii dla pracowników zatrudnionych w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych