adres ul.Chrobrego 11
11-300 Biskupiec
telefon (+48) 89 715-21-89
www zslo.net.pl