adres ul.Gen.Maczka 131
34-240 Jordanów
telefon (+48) 18 267-56-58
www www.zsdjordanow.iap.pl