adres ul. Witosa 10
32-210 Książ Wielki
telefon (+48) 41 383-80-10
www