Uchwała ZG PTSM nr 6-XVI-2023 z 1.04.2023 r.-skompresowany