Zadania Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz założenia do działalności Oddziałów PTSM i Schronisk Młodzieżowych PTSM w 2018 roku