Załącznik Nr 10 - Uchwała Zarządu Oddziału PTSM Nr ....-2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego