Załącznik Nr 2 - Rachunek Zysków i Strat za 2023 r.