Załącznik Nr 3 - Stan niektórych pozycji na dzien bilansowy 2023 r.