Załącznik Nr 4 - Informacja o kosztach ogólnoadministracyjnych (2023 r.)