Jak wyrobić Legitymację PTSM?

Legitymację PTSM można wyrobić i składkę roczną opłacić w dwojaki sposób – zdalnie lub osobiście.

Zdalnie, drogą pocztową lub elektroniczną, wykonując poniższe czynności:
1) Pobierz druk deklaracji członkowskiej DRUKI DEKLARACJI
2) Wydrukuj deklarację, czytelnie wypełnij drukowanymi literami wszystkie wymagane pola i podpisz.
3) Zeskanuj wypełnioną deklarację
4) Wybierz rodzaj wysyłki i opłać odpowiednią kwotę przelewem na konto Zarządu Głównego PTSM (numer 46 1240 6218 1111 0000 4622 5247). Do kosztu legitymacji dolicz koszt wysyłki (listem zwykłym – 5 zł lub listem poleconym 9 zł). W tytule przelewu wpisz: „Opłaty członkowskie, (imię i nazwisko z deklaracji), (kod) (koszt wysyłki)”. Cyfra 5 lub 9 dodana do kodu określa wybrany rodzaj wysyłki. Przykład: „Opłaty członkowskie, Jan Kowalski, LKN5” – jeśli zamawiasz wysyłkę listem zwykłym, albo „Opłaty członkowskie, Anna Kowalska, LMU9” – jeśli zamawiasz wysyłkę listem poleconym. Zamawiając legitymacje dla kilku osób wpisz wszystkie nazwiska i odpowiednie kody. Kod oznaczający rodzaj wysyłki (“5” lub “9”) dopisz tylko do jednej legitymacji.
5) Wydrukuj potwierdzenie przelewu.
6) Druk deklaracji i potwierdzenie przelewu wyślij:
– e-mailem na adres: biuro@ptsm.org.pl
– listem poleconym na adres: Biuro ZG PTSM, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14
WAŻNE ! W mailu bądź liście z deklaracją i potwierdzeniem wpłaty należy koniecznie podać adres do wysyłki oraz telefon kontaktowy do osoby zamawiającej.
7) Po otrzymaniu przelewu i wypełnionej deklaracji, legitymacja i znaczek zostaną wysłane na podany w deklaracji adres.

Osobiście jest to możliwe w następujących miejscach:
* Biuro ZG PTSM, Warszawa, ul. Mokotowska 14, pok. 709 (VII piętro). Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.
* Oddziały PTSM https://ptsm.org.pl/oddzialy
* Wybrane schroniska młodzieżowe. Aby upewnić się, że dane schronisko prowadzi sprzedaż należy wcześniej skontaktować się z nim bezpośrednio.
UWAGA ! Płatności w Biurze ZG PTSM i Oddziałach PTSM są przyjmowane wyłącznie w formie gotówkowej.

Informacja Do pobrania
Druk deklaracji na legitymacje PTSM

Zamów legitymacje online