Dokumenty do sporządzenia sprawozdań finansowych i statystycznych za 2023 r.

Informacja Do pobrania
Pismo przewodnie do Prezesów Oddziałów PTSM w sprawie sporządzenia zestawienia statystycznego PTSM za 2023 r.
 • Załącznik nr 1 – Druk PTSM 1
 • Załącznik nr 2 – Druk PTSM 2
Pismo przewodnie do Prezesów Oddziałów PTSM w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
 • Załącznik nr 1 – Bilans za 2023 r.
 • Załącznik nr 2 – Rachunek Zysków i Strat za 2023 r.
 • Załącznik nr 3 – Stan niektórych pozycji na dzien bilansowy 2023 r.
 • Załącznik nr 4 – Informacja o kosztach ogólnoadministracyjnych (2023 r.)
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie 2023 r.
 • Załącznik nr 8 – Protokół inwentaryzacji Kasy
 • Załącznik nr 9 – Plan finasowy
 • Załącznik nr 10 – Uchwała Zarządu Oddziału PTSM Nr ….-2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 • Załącznik nr 11 – Arkusz spisu z natury

Logo PTSM i Hostelling International

Informacja Do pobrania
Logo Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Logo Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Logo Hostelling International