Komisje Statutowe Zarządu Głównego PTSM

Komisja Programowa, Wydawnictw i Promocji Jerzy Bogusław Nowak – przewodniczący
Jacek Kowalski
Katarzyna Kamańczyk
Izabela Kwiatkowska
Anna Pająk
Komisja Schronisk Młodzieżowych Jolanta Jucewicz – przewodnicząca
Barbara Jedynak
Małgorzata Stachowicz
Magdalena Rybczyńska
Marian Działak
Komisja Współpracy Międzynarodowej Jacek Kowalski – przewodniczący
Jerzy Bogusław Nowak
Jolanta Mackiewicz
Magdalena Rybczyńska
Komisja Odznaczeń Barbara Jedynak – przewodnicząca
Bogdan Sroka
Kinga Sporysiak
Katarzyna Kamańczyk
Anna Pająk
Komisja Gospodarczo-Finansowa przewodniczący: vacat
Magdalena Rybczyńska
Łukasz Wąsik
Piotr Kiełbasa