Plan Pracy Komisji Programowej, Wydawnictw i Promocji Zarządu Głównego PTSM na lata 2018-2022