Kadencja Zarządu Głównego PTSM na lata 2022-2027

Uchwała Temat Do pobrania
Uchwała Nr 12/XVI/2023 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 26 czerwca 2023 r. Wyrażenie zgody na podjęcie działań procesu likwidacyjnego Oddziału Warszawskiego PTSM w Warszawie
Uchwała Nr 11/XVI/2023 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 26 czerwca 2023 r. Przyjęcie bilansu PTSM za 2022 r.
Uchwała Nr 10/XVI/2023 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 26 czerwca 2023 r. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu finansowego PTSM za 2022 r.
Uchwała Nr 9/XVI/2023 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 1 kwietnia 2023 r. Powołanie Doradcy Zarządu Głównego PTSM
Uchwała Nr 8/XVI/2023 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 1 kwietnia 2023 r. Przyjęcie planu finansowego PTSM na 2023 r.
Uchwała Nr 7/XVI/2023 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 1 kwietnia 2023 r. W sprawie zmiany składu Komisji Gospodarczo-Finansowej PTSM
Uchwała Nr 6/XVI/2023 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 1 kwietnia 2023 r. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za rok 2022
Uchwała Nr 5/XVI/2023 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 1 kwietnia 2023 r. Ustalenie regulaminu sporządzania protokołu z posiedzeń Zarządu Głównego
Uchwała Nr 4/XVI/2022 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 września 2022 r. Określenie wysokości opłaty członkowskiej PTSM
Uchwała Nr 3/XVI/2022 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 września 2022 r. Określenie zakresów czynności i odpowiedzialności dyrektorów Schronisk Młodzieżowych PTSM oraz pracowników Biura ZG PTSM
Uchwała Nr 2/XVI/2022 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 września 2022 r. Rekomendacje przedstawiciela PTSM do Rady Fundacji “Poznaj Swoją Ojczyznę”
Uchwała Nr 1/XVI/2022 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 września 2022 r. Powołanie i zatwierdzenie składów osobowych Komisji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 5/XVI/2022 XVI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 4 czerwca 2022 r. Ustalenie kierunków i programu działania Towarzystwa do realizacji w latach 2022-2027
Uchwała Nr 4/XVI/2022 XVI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 4 czerwca 2022 r. Upoważnienie Zarządu Głównego do opracowania tekstu jednolitego statutu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 3/XVI/2022 XVI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 4 czerwca 2022 r. Zasady wynagradzania członków Zarządu Głównego oraz członków Zarządów oddziałów Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 2/XVI/2022 XVI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 4 czerwca 2022 r. Zmiany w Statucie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 1/XVI/2022 XVI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 3 czerwca 2022 r. Nadanie godności “Honorowy Członek PTSM”

Kadencja Zarządu Głównego PTSM na lata 2017-2022

Uchwała Temat Do pobrania
Uchwała Nr 73/XV/2021 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 września 2021 r. Przyjęcie planu finansowego PTSM na 2021 r.
Uchwała Nr 72/XV/2021 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 września 2021 r. Przyjęcie bilansu PTSM za 2020 r.
Uchwała Nr 71/XV/2021 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 września 2021 r. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu finansowego PTSM w 2020 r.
Uchwała Nr 70/XV/2021 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 9 września 2021 r. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego PTSM za 2020 r.
Uchwała Nr 66/XV/2021 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 20 maja 2021 r. Powoływanie i odwoływanie dyrektrorów schronisk młodzieżowych PTSM
Uchwała Nr 65/XV/2021 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 20 maja 2021 r. Wygaszenie mandatu członka Zarządu Głównego PTSM
Uchwała Nr 63/XV/2021 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 marca 2021 r. Odstąpienie od pobierania zaległej składki członkowskiej Junior za 2O20 r.
Uchwała Nr 62/XV/2021 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 marca 2021 r. Powołanie kol. Mariana Kurzyny na przewodniczącego Komisji Programowej, Wydawnictw i Promocji Zarządu Głównego PTSM
Uchwała Nr 61/XV/2021 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 marca 2021 r. Powołanie kol. Jarosława Janczaka na funkcję członka prezydium Zarządu Głównego PTSM.
Uchwała Nr 60/XV/2021 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 marca 2021 r. Powołanie kol. Jerzego Bogusława Nowaka na funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego PTSM .
Uchwała Nr 59/XV/2021 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 marca 2021 r. Powołanie kol. Jerzego Bogusława Nowaka na funkcję członka prezydium Zarządu Głównego PTSM.
Uchwała Nr 58/XV/2021 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 marca 2021 r. Przyjęcie rezygnacji koI. Marii Łazarz z funkcji wiceprezesa i członka prezydium Zarządu Głównego PTSM.
Uchwała Nr 57/XV/2021 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 marca 2021 r. Przyjęcie rezygnacji kol. Mariana Dzimiry z funkcji Przewodniczącego Komisji Programowej, Wydawnictw i Promocji ZG PTSM.
Uchwała Nr 56/XV/2021 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 marca 2021 r. Przyjęcie rezygnacji kol. Mariana Dzimiry z funkcji wiceprezesa i członka Zarządu Głównego PTSM.
Uchwała Nr 55/XV/2021 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 marca 2021 r. Odstąpienie od organizacji 60 edycji Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w 2O21r.
Uchwała Nr 54/XV/2021 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 marca 2021 r. Zatwierdzenie zadań na szczeblu centralnym Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz założeń do działalności oddziałów i schronisk PTSM w 2O2L r.
Uchwała Nr 48/XV/2020 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 25 września 2020 r. Przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 47/XV/2020 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 5 czerwca 2020 r. Uzupełnienie składu Zarządu Głównego PTSM
Uchwała Nr 46/XV/2020 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 5 czerwca 2020 r. Rezygnacja z funkcji członka Zarzadu Głównego PTSM
Uchwała Nr 45/XV/2020 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 5 czerwca 2020 r. Nie przyjęcie rezygnacji z funkcji członka Prezydium – Skarbnika Zarządu Głównego PTSM
Uchwała Nr 44/XV/2020 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 5 czerwca 2020 r. Upoważnienie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych dla p. Mariana Dzimiry i p. Łukasza Wąsika
Uchwała Nr 43/XV/2020 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 5 czerwca 2020 r. Zmiana postanowienia Zarządu Głównego PTSM z dnia 15 marca 2020 r. w zakresie dofinansowania działalnosci Schroniska Młodzieżowego PTSM “Oleandry” w Krakowie
Uchwała Nr 42/XV/2020 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 5 czerwca 2020 r. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego PTSM za 2019 r.
Uchwała Nr 41/XV/2020 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 5 czerwca 2020 r. Przyjęcie planu finansowego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych na 2020 r.
Uchwała Nr 40/XV/2020 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 14 lutego 2020 r. Przyjęcie bilansu PTSM za 2019 r.
Uchwała Nr 39/XV/2020 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 14 lutego 2020 r. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu finansowego PTSM w 2019 r
Uchwała Nr 38/XV/2020 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 14 lutego 2020 r. Zatwierdzenie “Głównych zdań na szczeblu centralnym Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz założeń do działalności oddziałów PTSM w 2020 r.
Uchwała Nr 37/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 maja 2019 r. Rozwiązanie Oddziału PTSM w Olsztynie
Uchwała Nr 36/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 maja 2019 r. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego PTSM za 2018 r.
Uchwała Nr 35/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 maja 2019 r. Przyjęcie planu finansowego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych na 2019 r.
Uchwała Nr 34/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 maja 2019 r. Przyjęcie bilansu PTSM za 2018 r.
Uchwała Nr 33/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 maja 2019 r. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu finansowego PTSM w 2018 r.
Uchwała Nr 32/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 maja 2019 r. Ustalenie wykazu stanowisk pracy i określenie wymiaru zatrudnienia pracowników Biura Zarządu Głównego PTSM
Uchwała Nr 31/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 maja 2019 r. Powołanie członka Prezydium Zarządu Głównego PTSM
Uchwała Nr 30/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 maja 2019 r. Przyjęcie rezygnacji z funkcji członka Prezydium i Zarządu Głównego PTSM
Uchwała Nr 26/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 15 marca 2019 r. Udział Towarzystwa w obchodach stulecia narodzin szkolnego ruchu krajoznawczo – turystycznego
Uchwała Nr 21/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 maja 2018 r. Zatwierdzenie Regulaminu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 20/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 maja 2018 r. Zatwierdzenie wzoru deklaracji członkowskiej PTSM
Uchwała Nr 19/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 maja 2018 r. Zatwierdzenie wzorów sprawozdań obowiązujących w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 18/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 maja 2018 r. Wdrożenie w Biurze ZG PTSM, Oddziałach i Schroniskach PTSM przepisów o ochronie danych osobowych
Uchwała Nr 17/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 maja 2018 r. Powołanie i zatwierdzenie składu osobowego Komisji Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 15/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 18 maja 2018 r. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego PTSM za 2017 r.
Uchwała Nr 11/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Przyjęcie wzoru Porozumienia zawieranego pomiędzy oddziałem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych a organem prowadzącym
Uchwała Nr 10/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 lutego 2018 r. Objęcie Patronatem Honorowym obchodów 80-lecia istnienia Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach Filia nr 4 w Nowej Słupi
Uchwała Nr 9/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 17 lutego 2018 r. Zatwierdzenie regulaminu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 8/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Zmiana uchwały Nr 36/XIII/2011 Zarządu Głównego PTSM z dnia 22 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i przyjęcia Regulaminu przyznawania godności “Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych”
Uchwała Nr 7/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Zmiana uchwały Nr 13/XIII/2008 Zarządu Głównego PTSM z dnia 14 grudnia 2008 r. w sprawie określenia Regulaminu Przyznawania Honorowego Wyróżnienia PTSM Za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 6/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Zmiana uchwały Nr 12/XIII/2008 Zarządu Głównego PTSM z dnia 14 grudnia 2008 r. w sprawie określenia Regulaminu Przyznawania Honorowej Odznaki PTSM
Uchwała Nr 5/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Zmiana uchwały Nr 26/XIV/2013 Zarządu Głównego PTSM z dnia 16 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu przyznawania premii dla pracowników zatrudnionych w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 4/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Rozliczanie kosztów podróży służbowych samochodem prywatnym w zadaniach realizowanych przez ZG PTSM, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński i Dyrektorów SM PTSM.
Uchwała Nr 3/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Zatwierdzenie “Głównych zadań na szczeblu centralnym Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz założeń do działalności oddziałów PTSM w 218 roku”.
Uchwała Nr 2/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Powołanie i zatwierdzenie składów osobowych Komisji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
Uchwała Nr 1/XV/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 lutego 2018 r. Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
Uchwała XV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 4 listopada 2017 Udział Towarzystwa w obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i wychowania patriotycznego