7 kwietnia 2018r. w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego “Agrykola” – Szkolnym Schronisku Młodzieżowym spotkało się ponad 30 działaczy reprezentujących SM PTSM i Odziały PTSM z całego kraju. Było to pierwsze spotkanie tej rangi po ostatnim Krajowym Zjeździe Delegatów PTSM.

Program konferencji obejmował między innymi:

  • przedstawienie głównych kierunków działalności Towarzystwa w 2018 roku, w tym imprez ogólnopolskich,
  • omówienie zasad przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych przez oddziały i schroniska młodzieżowe,
  • zmiany w regulaminach Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych i zasad występowania o uhonorowanie działaczy Towarzystwa wyróżnieniami i odznczeniami PTSM.