Co to jest i jakie daje korzyści?

Legitymacja PTSM to dokument poświadczający członkostwo w naszym Towarzystwie i jest jednocześnie swoistą kartą rabatową. Może ją uzyskać każdy turysta, chcący korzystać z tańszych noclegów w schroniskach młodzieżowych. Legitymacja PTSM występuje w dwóch wersjach: krajowa i międzynarodowa.

Legitymacja krajowa PTSM (kartonowa, ze znaczkiem rocznym) daje korzyści w postaci zniżek (do 25 %) na noclegi we współpracujących z PTSM schroniskach młodzieżowych w Polsce.

Od 10.07.2023 r. wprowadzony został zaktualizowany wzór Legitymacji krajowej PTSM. Dotychczas stosowane druki zachowują ważność do wyczerpania nakładu.

Legitymacje już wystawiane na dotychczas używanych drukach zachowują ważność.

Legitymacja międzynarodowa PTSM (plastikowa) daje korzyści w postaci zniżek (do 25 %) na noclegi we współpracujących z PTSM schroniskach młodzieżowych w Polsce oraz dodatkowo zniżki na noclegi w zagranicznych schroniskach młodzieżowych należących do lokalnych organizacji zrzeszonych w sieci Hostelling International.

Od 1.01.2024 r. wprowadzony został zaktualizowany wzór Legitymacji międzynarodowej PTSM.
Legitymacje międzynarodowe wystawiane na dotychczasowych wzorach druków zachowują swoją ważność.

Jakie są opłaty związane z Legitymacją PTSM?

Opłaty członkowskie związane z Legitymacją Krajową PTSM składają się z dwóch elementów: wpisowego i składki rocznej. Potwierdzeniem opłacenia składki rocznej za dany rok jest znaczek naklejony na legitymacji. Legitymacja krajowa PTSM jest ważna w roku widocznym na naklejonym na niej znaczku.

Wysokości opłat obowiązujące w 2024 roku związane z Legitymacją Krajową PTSM podane są w poniższej tabeli.

Rodzaj legitymacji Kod Opłaty członkowskie
Wpisowe Składka roczna Razem (wpisowe i składka roczna)
JUNIOR (młodzież szkolna i młodsi) LKJ 10 zł 9 zł 19 zł
JUNIOR (młodzież akademicka do 26 lat) LKA 16 zł 14 zł 30 zł
SENIOR (nauczyciele) LKN 14 zł 12 zł 26 zł
SENIOR (osoby pracujące powyżej 18 lat) LKS 20 zł 20 zł 40 zł

*) Opłaty członkowskie nie obejmują kosztów wysyłki legitymacji.

Legitymacja Międzynarodowa PTSM

Opłaty członkowskie związane z Legitymacją Międzynarodową PTSM składają się z jednej opłaty, która obejmuje wystawienie legitymacji ważnej przez okres roku od daty wystawienia.

Wysokości opłat obowiązujące w 2024 roku związane z Legitymacją Międzynarodową PTSM podane są w poniższej tabeli.

Rodzaj legitymacji Kod Opłata
JUNIOR (młodzież do 26 lat – ucząca się) LMU 30 zł
JUNIOR (młodzież do 26 lat – nie ucząca się) LMP 55 zł
SENIOR LMS 55 zł

*) Opłata nie obejmuje kosztów wysyłki legitymacji.

Jak wyrobić Legitymację PTSM?

Legitymację PTSM można wyrobić i składkę roczną opłacić w dwojaki sposób – osobiście lub zdalnie.

Osobiście jest to możliwe w następujących miejscach:
* Biuro ZG PTSM, Warszawa, ul. Mokotowska 14, pok. 709 (VII piętro). Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.
* Oddziały PTSM https://ptsm.org.pl/oddzialy
* Wybrane schroniska młodzieżowe. Aby upewnić się, że dane schronisko prowadzi sprzedaż należy wcześniej skontaktować się z nim bezpośrednio.
UWAGA ! Płatności w Biurze ZG PTSM i Oddziałach PTSM są przyjmowane wyłącznie w formie gotówkowej.

Zdalnie, drogą pocztową lub elektroniczną, wykonując poniższe czynności:
1) Pobierz druk deklaracji członkowskiej DRUKI DEKLARACJI
2) Wydrukuj deklarację, czytelnie wypełnij drukowanymi literami wszystkie wymagane pola i podpisz.
3) Zeskanuj wypełnioną deklarację
4) Wybierz rodzaj wysyłki i opłać odpowiednią kwotę przelewem na konto Zarządu Głównego PTSM (numer 46 1240 6218 1111 0000 4622 5247). Koszt wysyłki listem zwykłym wynosi 5 zł, a poleconym 9 zł. W tytule przelewu wpisz: „Opłaty członkowskie, (imię i nazwisko z deklaracji), (kod)(koszt wysyłki)”. Cyfra 5 lub 9 dodana do kodu określa wybrany rodzaj wysyłki. Przykład: „Opłaty członkowskie, Jan Kowalski, LKN5” – wysyłka listem zwykłym, albo „Opłaty członkowskie, Anna Kowalska, LMU9” – wysyłka listem poleconym.
5) Opłać odpowiednią kwotę (przelewem na konto Zarządu Głównego PTSM numer 46 1240 6218 1111 0000 4622 5247. W tytule przelewu wpisz: „Opłaty członkowskie, (imię i nazwisko z deklaracji), (kod)”. Przykład: „Opłaty członkowskie, Jan Kowalski, LKN”
6) Wydrukuj potwierdzenie przelewu.
7) Druk deklaracji i potwierdzenie przelewu wyślij:
– e-mailem na adres: biuro@ptsm.org.pl
– listem poleconym na adres: Biuro ZG PTSM, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14
WAŻNE ! W mailu bądź liście z deklaracją i potwierdzeniem wpłaty należy koniecznie podać adres do wysyłki oraz telefon kontaktowy do osoby zamawiającej.
8) Po otrzymaniu przelewu i wypełnionej deklaracji, legitymacja i znaczek zostaną wysłane na podany w deklaracji adres.

Przedłużanie ważności legitymacji

Legitymacja krajowa

Legitymacja krajowa ma termin ważności określony naklejonym na niej znaczkiem. Ważność można przedłużyć wykupując w kolejnych latach nowe znaczki. Znaczki można zakupić osobiście w miejscach, gdzie wyrabiane są legitymacje (Biuro ZG PTSM, Oddziały PTSM i wybrane schroniska). Można też to zrobić zdalnie postępując zgodnie z wcześniej opisaną procedurą, przy czym kody samych znaczków są następujące.

Rodzaj znaczka Kod Składka roczna
JUNIOR (młodzież szkolna i młodsi) ZJ 9 zł
JUNIOR (młodzież akademicka do 26 lat) ZA 14 zł
SENIOR (nauczyciele) ZN 12 zł
SENIOR (osoby pracujące powyżej 18 lat) ZS 20 zł

*) Składka roczna nie obejmuje kosztów wysyłki znaczka.
Procedura zamawiania i opłacania składki rocznej jest taka sama jak przy zamawianiu legitymacji i jest opisana powyżej.

W tytule wpłaty należy wpisać: „Opłaty członkowskie, (imię i nazwisko z deklaracji), (kod). Przykład: „Opłaty członkowskie, Jan Kowalski, ZJ”

Legitymacja międzynarodowa

Legitymacja międzynarodowa ma roczny termin ważności liczony od daty wystawienia i nie podlega przedłużaniu. Aby korzystać z przysługujących zniżek w kolejnych latach należy wyrobić nową legitymację postępując zgodnie z opisaną wcześniej procedurą.

Informacja Do pobrania
Druk deklaracji na legitymacje PTSM