Z przykrością informujemy że w listopadzie 2023 roku odszedł od nas na zawsze nasz kolega Mieczysław Matuszak, wieloletni działacz Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Poznaniu. Nauczyciel – krajoznawca ,wielce zasłużony w rozwijaniu turystyki , krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej – członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Był oddany turystyce, a przy tym znakomitym organizatorem.

Za swoją pracę krajoznawczo – turystyczną oraz społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Honorową Odznaką PTSM, Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, „ Za zasługi dla rozwoju województwa wielkopolskiego” „Zasłużony działacz Turystyki” ,Honorowym Wyróżnieniem PTSM „Za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych” i wielu innych wyróżnień.

Twórca wielu wielkopolskich szkolnych schronisk młodzieżowych i tras typowych. Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży PTSM „Stąd nasz ród” ,dla członków szkolnych Kół PTSM w Wielkopolsce zorganizował szereg obozów wędrownych oraz rajdów turystycznych , cyklu Maratonów Rajdowych . Uczestniczył w pracach komisji Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” i Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego.

Członek Prezydium Oddziału PTSM w Poznaniu od roku 1968 ,Prezes Oddziału w latach 1991 – 1996 .Wieloletni członek Zarządu Głównego PTSM oraz Ogólnopolskiej Komisji Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych . Przez wiele lat wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, nauczyciel i opiekun SK PTSM przy V Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

Pogrzeb śp. Mieczysława Matuszaka odbędzie się w sobotę 11 listopada o godz.13 na cmentarzu w Rogalinku.

Maria Łazarz
Prezes Oddziału PTSM w Poznaniu
Prezes i członkowie Zarządu Głównego PTSM