Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM)

Utworzone w 1926 r. (jako trzecie na świecie) jest w Polsce reprezentantem światowego ruchu schronisk młodzieżowych. PTSM to m.in.:

  • krajowa i międzynarodowa legitymacja PTSM
  • zarejestrowanych 159  polskich schronisk młodzieżowych
  • 4187 członków Towarzystwa
  • 170 kół PTSM (głównie szkolne)
  • tzw. „trasy typowe” PTSM dla obozów wędrownych
  • kursy na uprawnienia turystyczne dla nauczycieli i młodzieży,

Statutową powinnością PTSM jest:

  • organizowanie sieci schronisk młodzieżowych
  • środowiskowych, wojewódzkich i centralnych imprez turystycznych
  • upowszechnianie najtańszej i najbardziej wartościowej wśród młodzieży formy letniego wypoczynku – obozów wędrownych.

Akcji obozowej służą tzw. „trasy typowe” PTSM organizowanych w oparciu o sieć schronisk młodzieżowych.

Administratorem tras typowych (prowadzi i przydziela terminy) są oddziały PTSM, które udzielają wszelkich informacji i pomocy bezpośrednim organizatorom obozów (szkoły, koła PTSM i inne).

Członkostwo w PTSM poświadcza legitymacja PTSM. Ważnym ogniwem organizacyjnym Towarzystwa są koła PTSM, które w liczbie 443(głównie szkolne), skupiają miłośników taniej turystyki schroniskowej.

Koła PTSM organizują turystykę nie tylko dla własnych członków – w wielu szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych organizują całe „turystyczne życie” placówki. Regulamin koła PTSM, kierunki działalności i inne informacje przydatne do utworzenia i działalności koła PTSM są zamieszczone w INFORMATORZE PTSM.