Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM) to organizacja non-profit kontynuująca tradycje powstałego w 1926 r. Stowarzyszenia Polskich Schronisk Młodzieżowych. PTSM jest także członkiem-założycielem utworzonej w 1932 r. Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych (International Youth Hostel Federation). Federacja (znana obecnie pod nazwą Hostelling International) zrzesza w swoich szeregach krajowe organizacje z całego świata.

Głównym przedmiotem działalności statutowej PTSM jest realizacja powstałej ponad 100 lat temu idei ruchu schronisk młodzieżowych. Realizacja ta odbywa się to poprzez upowszechnianie atrakcyjnej cenowo bazy noclegowej w schroniskach młodzieżowych i w szkolnych schroniskach młodzieżowych. Schroniska te nie tylko spełniają swoją podstawową funkcję obiektu noclegowego, ale w przeważającej większości przypadku są jednocześnie placówkami oświatowymi. Jest dzięki temu traktowana jako środek do przybliżania wiedzy o kraju i krajoznawstwa, edukacji, wychowania.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych realizuje swoje zadania statutowe poprzez sieć komórek terenowych (Oddziałów), które zajmują się m.in organizacją turystyki dla swoich członków. Ważnym ogniwem organizacji są też najmniejsze komórki organizacyjne, czyli Koła PTSM. Funkcjonują one najczęściej w placówkach oświatowych, gdyż już na tym poziomie szkół podstawowych PTSM realizuje swoje statutowe zadania.

PTSM to przede wszystkim jednak liczna grupa członków, miłośników turystyki i aktywnego spędzania czasu. To właśnie swoim członkom PTSM daje możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z bazy noclegowej w schroniskach młodzieżowych i w szkolnych schroniskach młodzieżowych w Polsce. Zapewnia to legitymacja krajowa PTSM.

Jednocześnie będąc członkiem Hostelling International, PTSM daje też możliwość korzystania ze zniżek na noclegi w setkach schronisk (hosteli) rozmieszczonych na całym świecie. Jest to możliwe dzięki wydawanej przez siebie legitymacji międzynarodowej.