21 czerwca 2018 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Schronisk Młodzieżowych Berlina Brandenburgii i przyjaciół schroniska Am Wannsee delegacja PTSM uczestniczyła w spotkaniu i rozmowach dotyczących praktyk w schronisku. Maria Syrek dokonała hospitacji praktykantek ze szkoły hotelarskiej z Wałcza odbywających 28-dniowe praktyki w tymże schronisku. Dyrektor schroniska podkreślił zaangażowanie młodzieży polskiej w realizację programu praktyk. W spotkaniu uczestniczył prezydent stowarzyszenia Friedrich Hesse i kierownik schroniska Mario Krogulec. W części spotkania przyjaciół uczestniczyła również nadburmistrz Berlina.