Członek Zarządu Głównego PTSM a zarazem Prezes Oddziału Łużyckiego PTSM w Lubaniu Henryk Sławiński 28 września 2018 r. w Sali Marszałkowskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu został uhonorowany złotą odznaką “Medalem Za Zasługi dla Województwa Dolnośląskiego”. W uzasadnieniu zaznaczono, że od ponad 40 lat działała w środowisku turystycznym PTSM i PTTK na rzecz rozwoju turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, współpracy międzynarodowej z zagranicznymi organizacjami turystycznymi oraz promowanie walorów turystycznych na terenie Euroregionu NYSA.