Rajd organizowany przez Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych odbył się przy pięknej pogodzie i uczestniczyło w nim 276 turystów. Na rajd przybyli z  województw: dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Turystów zagranicznych reprezentowali przedstawiciele KCT z Krasnej Lipy i SBB-DAV z Neustadt in Sachsen. Do współzawodnictwa rajdowego przystąpiły 23 drużyny i kilkunastu turystów indywidualnych.

Impreza znajdowała się w światowym kalendarzu imprez międzynarodowych Federacji IVV oraz Polskiej Federacji Popularyzacji Turystyki z siedzibą w Szczecinie. Wsparcia finansowego oraz organizacyjnego udzieliły: EUROREGION „NYSA”, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Powiat Lubański, Urząd Miasta w Karpaczu i Lubaniu. Patronat Honorowy sprawował Burmistrz Karpacza Pan Radosław Jęcek.

Uczestnicy w różnym wieku i z różnym stopniem zaawansowania turystycznego wędrowali po polskiej i czeskiej stronie Karkonoszy na trasach od jednodniowych do czterodniowych o różnym stopniu trudności z noclegami w schroniskach górskich PTTK, schroniskach młodzieżowych i domach wczasowych Karpacza i okolic.

Wszyscy uczestnicy imprezy spotkali się w sobotę 6 października br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Karpaczu. Tam czekał na nich ciepły posiłek oraz przeprowadzono finały konkursu turystyczno-krajownawczego i piosenki turystycznej i ekologicznej.

W obecności zaproszonych gości podsumowano współzawodnictwo rajdowe drużynowe      i indywidualne. Wręczono puchary, statuetki, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów oraz różne jednostki samorządu terytorialnego.

Podziękowania należą się licznej grupie: Przewodników Sudeckich, Przodownikom Turystyki Górskiej i Turystyki Nizinnej oraz działaczom Oddziału Łużyckiego PTSM.

Komandorowi rajdu – Prezesowi Henrykowi Sławińskiemu, który przeprowadził wszystkie roczniki tej imprezy, uroczyście podziękowano za dwadzieścia lat konsekwentnej pracy przy organizacji tych rajdów i wręczono specjalny puchar ufundowany przez Piotra Romana Prezydenta Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „NYSA”.

Więcej informacji: http://www.ptsmluban.vipserv.org/komkonc_karkonosze2018.htm