W dniach 2 – 4 października 2018 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (PTSM) i Deutsches Jugendherbergwerk (DJH). W spotkaniu uczestniczyli:

– z ramienia PTSM:

Waldemar Domarańczyk  –  Prezes PTSM,

Cezary Piotrowski – Sekretarz Generalny PTSM

Maria Syrek –czł. Prezydium, Przewodnicząca Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

/przedstawiciel na Polskę/

Marlena Zajdzińska-Pełka – Dyrektor Zespołu Szkolnych Schronisk Młodzieżowych

w Gdańsku

– z ramienia DJH:

Rainer Nalazek – Wiceprezes

Wolfgang Brix – przewodniczacy DJH Lvb Meklemburgia-Pomorze Przednie

KOMUNIKAT

ze spotkania  przedstawicieli

Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (PTSM)

i  Deutsches  Jugendherbergwerk (DJH)

odbytego  w dniach 2 – 4 października 2018 r. w Gdańsku

Obecni na spotkaniu przedstawiciele stowarzyszeń schronisk młodzieżowych Polski i Niemiec uznali za ważne następujące obszary współpracy:

  1. Poznanie się i nawiązanie współpracy między przedstawicielami obu stowarzyszeń i kierownictwami schronisk młodzieżowych Polski i Niemiec.
  2. Wykorzystanie umów partnerskich zawartych między miastami Polski i Niemiec do nawiązania kontaktów między schroniskami z tych miast.
  3. Nawiązanie współpracy schronisk młodzieżowych wykraczające poza umowy partnerskie miast w zależności od zapotrzebowania i decyzji kierownictw tych placówek.
  4. Zakres współpracy między schroniskami obejmie:
  5. wymianę studyjną dyrektorów schronisk;
  6. organizację praktyk zawodowych w schroniskach niemieckich dla polskiej młodzieży do lat 25.
  7. rozmowy w zakresie realizacji wspólnych projektów ekologicznych będą możliwe po 1 stycznia 2019 r.
  8. Kontynuowanie współpracy stowarzyszeń schronisk młodzieżowych z Polski i Niemiec w celu podejmowania nowych inicjatyw i realizowania wspólnych projektów.

                 Wiceprezydent DJH                                                             Prezes PTSM

                    Rainer Nalazek                                                        Waldemar Domarańczyk