Jubileusz 80-lecia obchodziło Szkolne Schronisko Młodzieżowe “Pod Pielgrzymem” w Nowej Słupi, należące do najstarszych w Polsce. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza święta w Bazylice Mniejszej na Świętym Krzyżu. Po nabożeństwie uczestnicy przyjechali bądź przeszli szlakiem królewskim do schroniska, gdzie obchodzono dalsze uroczystości rocznicowe, wspominając jego historię i problemy jakie należało wówczas pokonać. Wśród gości obecni byli starosta kielecki Michał Godowski, wicestarosta Zenon Janus, członek Zarządu Powiatu w Kielcach – Bogdan Gierada, radna powiatowa Danuta Żebrowska oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek. Obecny był również Waldemar Domarańczyk, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, który przyjechał wraz z Cezarym Piotrowskim – Sekretarzem Generalnym PTSM, Bogdanem Sroką – członkiem Prezydium PTSM oraz Panią Ewą Kusznierenko – dyrektorem Biura ZG PTSM. Z rąk Prezesa PTSM podziękowania, medale oraz pamiątkowy grawerton otrzymali dyrektor Powiatowych Schronisk Młodzieżowych p. Robert Skrobot oraz kierownik Schroniska w Nowej Słupi p. Małgorzata Pastuszka. Złotą odznakę PTSM – najwyższe odznaczenie otrzymała p. Barbara Domińska wieloletni kierownik schroniska w Mąchocicach Scholasterii. Honorowe wyróżnienia otrzymało ośmiu pracowników Powiatowych Schronisk Młodzieżowych. Podczas uroczystości, przedstawiono medialną rekonstrukcję XVIII – wiecznej Nowej Słupi i Świętego Krzyża, przygotowana przez historyka Wojciecha Kalwata. Jubileusz połączono ze zwiedzaniem Centrum Kulturowo – Archeologicznego w Nowej Słupi. Na jubileuszowym spotkaniu rozstrzygnięto także konkurs i wręczono nagrody młodzieży szkolnej z okazji towarzyszącego wydarzeniu Ogólnokrajowego Konkursu Plastycznego pn. „Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich”. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „POD PIELGRZYMEM” w Nowej Słupi jest jednym z pierwszych tego typu obiektów w kraju. Uroczyste oddanie schroniska nastąpiło 27 sierpnia 1939 r., chociaż już w1938 r. z placówki korzystali turyści. Budynek schroniska położony jest na wysokości około 305 m n.p.m. Zbudowany jest całkowicie z drewna na kamiennej podmurówce. Schronisko posiada 56 miejsc noclegowych w pokojach 2, 4 i wieloosobowych. Od kilkudziesięciu lat schronisko uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych organizowanym przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, uzyskując wysokie wyróżnienia. W latach 1960-2015 schronisko przyjęło 217.730 osób i udzieliło 360.983 noclegów, przy średnim % wykorzystania wynoszącym 35,12%.