„Czasu nie da się zatrzymać, ale
warto wracać do chwil, które pozostają
w naszej pamięci na zawsze….”

16 listopada 2018 roku data szczególna, w tym dniu obchodziliśmy 50-lecie istnienia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy.

Uroczystości Jubileuszowe odbyły się w Sali widowiskowej placówki, wszystkich gości witała Dyrektor Jolanta Jucewicz wraz z Małgorzatą Lewandowską i uczniami Szkoły Podstawowej nr 10, którzy wręczyli gościom okolicznościowe medale.

Wśród przybyłych gości między innymi byli Prezydenta Miasta P.Tadeusz Krzakowski, z-ca Prezydenta Miasta p.Krzysztof Duszkiewicz, Starosta Powiatu Legnickiego p.Janina Mazur, Honorowy Członek Zarządu Głównego p.Henryk Gołębiewski, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p.Halina Gawin-Majewska, dyrektorzy legnickich placówek oświatowych i wychowawczych oraz dyrektorzy Szkolnych Schronisk Młodzieżowych od Bałtyku aż po Tatry, członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Jubileuszową akademię prowadzili uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego Natalia Kućko i Maciej Czerwiński. Część artystyczna obejmowała widowisko słowno-muzyczne pt.”Wspomienia, wspomnienia” przygotowane przez P.Alicję Dobosz i Ninę Mikulską a przedstawione przez uczniów kl.VIII Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy. Kolejnym punktem programu był występ laureatów Szkolnej Giełdy Turystycznej pt.”Legnica” przygotowanym przez p.Monikę Spychalską i uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 z Legnicy. Natomiast uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 tworzący Zaspół „HORYCWIT” wykonali taniec „Płaskosz”.

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego p.Jolanta Jucewicz w treści przemówienia przedstawiła zarys historii placówki i jej dorobek, wyraziła uznanie i podziękowania dla dyrektorów zarządzających placówką od 1968-2005 oraz pracowników administracji, obsługi i grona pedagogicznego, ponieważ każdy z nich zostawił tutaj część swojego życia. Następnie zaprosiła do obejrzenia prezentacji multimedialnej pt. „50-lat działania SSM w Legnicy”.
Następnie glos zabrał Prezydent Miasta Legnicy Pan Tadeusz Krzakowski, który w swoim wystąpieniu wyraził uznanie i podziękowania dla pracowników placówki.

Podczas spotkania wręczono wyróżnienia-medale Prezydentowi Miasta Legnicy Panu Tadeuszowi Krzakowskiemu oraz Pani Dorocie Purgal za wkład w rozwój schronisk młodzieżowych pełniącej funkcję v-ce Prezydenta Miasta przyznane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.
Uroczystości Jubileuszowe były wspaniałą okazją do spotkania, integracji społeczności lokalnej byłych i obecnych pracowników.

Na koniec nie zabrakło słodkiego akcentu jubileuszowego tortu, którym zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy uroczystości. Następnym elementem była wycieczka poznawcza pt. „Legnica wczoraj i dziś- Akademia Rycerska” połączona z prezentacją w czytelni przy ul.Piastowskiej przygotowana i poprowadzona przez p.Rogera Piaskowskiego.