W dniu 12 grudnia 2018 roku do gościnnego dla młodych turystów Muzeum Tkactwa przybyli w dwóch turach mali turyści z czterech klas pierwszych oraz dwóch klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, którzy uczestniczyli w tradycyjnym Podsumowaniu Szkolnego Sezonu Turystycznego 2018.

W I turze uczestniczyli uczniowie klasy I b. I c oraz II c. Przybyłych na turystyczne spotkanie w imieniu Burmistrza Kamiennej Góry powitał Tadeusz Ferenc, który wręczył  także Wyróżnienia Burmistrza przyznane opiekunkom młodych adeptów turystyki – Beacie Galica-Nowak, Katarzynie Grzelak oraz Janinie Żuchewicz. Ponadto Przemysław Burchardt, Michał Stołpiec oraz Janina Żuchewicz otrzymali Dyplom Honorowy Zarządu Oddziału PTSM w Kamiennej Górze. Wszyscy w/w oraz Małgorzata Ogonowska – Dyrektor Muzeum Tkactwa i Tadeusz Ferenc otrzymali pamiątkowe kubki Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2018. Natomiast uczniowie otrzymali pamiątkowe znaczki uczestnictwa w cyklu „Zapraszamy do Muzeum Tkactwa”.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystego grudniowego spotkania kamiennogórskich młodych turystów obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą przebieg tegorocznych imprez turystyczno-krajoznawczych żywo reagując na zdjęcia z imprez, w których sami uczestniczyli rozpoznając się na części oglądanych slajdów.

Po wspomnieniach z wycieczek edukacyjnych i turystyczno-przyrodniczych przyszedł czas na wręczenie odznak TROPICIEK PRZYRODY w stopniu brązowym wraz z nagrodą w postaci PUZZLI KARKONOSKICH. Ponadto wszyscy mali adepci turystyki szkolnej otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz upominki rzeczowe w postaci kart PIOTRUŚ KARKONOSKI /pierwszoklasiści/ lub przewodnika PO ZABYTKACH DOLNEGO ŚLĄSKA W MINIATURZE /drugoklasiści//, które wytrwale wręczali im Małgorzata Ogonowska i Przemysław Burchardt. W imieniu nieobecnych na podsumowaniu młodych turystów nagrody odbierały ich wychowawczynie.

Gdy każdy z zaproszonych na tradycyjne grudniowe turystyczne spotkanie otrzymał  dyplom indywidualny z nagrodą rzeczową nastał czas na zrobienie wspólnego „rodzinnego zdjęcia” uczestników podsumowania, którzy pożegnali się życząc sobie WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

Na drugą turę podsumowania rozpoczynającą się o godz. 1200 przybili uczniowie  klasy I a, I d oraz II e ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Uczestników podsumowania powitał z-ca Burmistrza Miasta Kamienna Góra – Adam Blicharski, który wręczył WYRÓŻNIENIA BURMISTRZA przyznane opiekunkom uczniów – Paulinie Kuliś, Małgorzacie Pawlikowskiej i Izabeli Sproch, leśniczemu Bartłomiejowi Dymkowi oraz pracownikom Muzeum Tkactwa – Małgorzacie Ogonowskiej, Przemysławowi Burchardtowi i Michałowi Stołpcowi, którzy wytrwale rozwijają wiedzę przyrodniczo-ekologiczną oraz historyczną o naszym regionie w trakcje zajęć edukacyjnych odbywanych w Szkółce Leśnej w Krzeszowie i Muzeum Tkactwa. Ponadto uczniowie otrzymali znaczki okolicznościowe uczestnictwa w cyklu „Zapraszamy do Muzeum Tkactwa” oraz w zajęciach przyrodniczych w Szkółce Leśnej.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystego grudniowego spotkania kamiennogórskich młodych turystów obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą przebieg tegorocznych imprez turystyczno-krajoznawczych żywo reagując na zdjęcia z imprez, w których sami uczestniczyli rozpoznając się na części oglądanych slajdów.

Następnie zdobywcy odznaki  TROPICIEK PRZYRODY w stopniu brązowym otrzymali je wraz z nagrodą rzeczową PUZZLE KARKONOSKIE. Ponadto wszyscy mali adepci turystyki szkolnej otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz upominki rzeczowe w postaci kart PIOTRUŚ KARKONOSKI /pierwszoklasiści/ lub przewodnika PO ZABYTKACH DOLNEGO ŚLĄSKA W MINIATURZE /drugoklasiści//, które wytrwale wręczali im Małgorzata Ogonowska, Adam Blicharski, Bartłomiej Dymek i Przemysław Burchardt. W imieniu nieobecnych na podsumowaniu młodych turystów nagrody odbierały ich wychowawczynie.

Na zakończenie tradycyjnego grudniowego Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego nastał czas na zrobienie wspólnego „rodzinnego zdjęcia” uczestników spotkania, którzy pożegnali się życząc sobie WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

Od początku sezonu do 10 grudnia 2018 r. przeprowadzono łącznie 121 różnych działań turystycznych organizowanych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Oddział PTSM, w tym: wycieczkach edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej,, lekcji muzealnych, lekcji zamkowych, lekcji przyrodniczych oraz regionalnych lekcji przyrodniczo-historycznych uczestniczyło ogółem 3.126 uczniów i ich opiekunów oraz edukatorów.

Kolejne dwie tury Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego zaplanowano na 17 grudnia 2018 r, także w murach Muzeum Tkactwa.

Chociaż odbywają się podsumowania to sezon turystyczny będzie trwał aż do 21 grudnia, gdyż każdego dnia będą odbywać się zaplanowane już wcześniej wycieczki edukacyjne oraz lekcje muzealne.