XIX Międzynarodowy Rajd Pieszy “3 DNI – 3 KRAJE – 3 WĘDRÓWKI 2019” odbył się w dniach od 26 do 29 kwietnia br. na terenie EUROREGIONU “NYSA”.

Organizatorami imprezy był Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z Lubania, Klub Czeskich Turystów z Novego Mesta pod Smrkem oraz Powiatowy Związek Sportów Ludowych z Goerlitz za pośrednictwem Stowarzyszenia Biegów i Marszów Górskich z Olbersdorfu. Trasy przebiegały po Pogórzu Izerskim z bazą w Lubaniu, Górach Izerskich z bazą w Novym Meście pod Smrkem oraz po Górach Łużyckich z bazą w Olbersdorfie. Koordynatorem zadania był Trójstronny Komitet Organizacyjny działający już dziewiętnaście lat na terenie Euroregionu NYSA. Dzień polski imprezy odbył się w piątek 26 kwietnia br. Turysci wędrowali pieszo na trasach 6, 10, 15, 24 i 42 km. a turyści na rowerach na dystansie 28 i 50 km. W tym roku z powodu strajku w oświacie uczestnikami byli turyści z okolicznych przedszkoli, Kluby Seniora, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz emeryci i renciści indywidualni z Dolnego Śląska. Jak w latach poprzednich do Lubania przybyli również turyści zagraniczni z Niemiec głównie z Saksonii, z Republiki Czeskiej z Węgier, Belgii oraz Francji. Pogoda dopisała, a więc radość z wspólnego wędrowania była tym bardziej wielka. Uczestnicy na trasie wędrówki byli obsługiwani w punktach kontrolnych i żywieniowych a przed metą również ciepłym posiłkiem. Na starcie wszyscy otrzymali plakietki okolicznościowe, mapki i imienne karty startowe a na mecie dyplomy ukończenia wędrówki. Część z turystów udało się w piątek wieczorem do Czech na nocleg i podobne wędrówki, a w sobotę do miejscowości Olbersdorf na dzień niemiecki rajdu “3 DNI – 3 KRAJE – 3 WĘDRÓWKI”