Dnia 10 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej siedziby biura Zarządu Głównego PTSM odbyło się spotkanie Prezesa PTSM Waldemara Domarańczyka, Sekretarza Generalnego PTSM Cezarego Piotrowskiego i Dyrektora Biura ZG PTSM Ewy Kusznierenko i przedstawicielem biura Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.

Pokazana prezentacja umożliwiła uczestnikom spotkania zapoznanie się z działalnością Federacji i możliwościami podjęcia współpracy z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych.