W dniach od 4 do 6 października br. w Schronisku Górskim PTTK „Strzecha Akademicka” miało miejsce spotkanie organizatorów i byłych uczestników Międzynarodowego Rajdu Górskiego Euroregionu NYSA „Karkonosze”.
Imprezę zorganizował Oddział Łużycki PTSM Lubań, aby w górach, z przyjaciółmi powspominać przeprowadzone w latach 1999 – 2018 dwadzieścia edycji tej imprezy, które zawsze odbywały się w pierwszej dekadzie października.
W roku 2003 odbył się nawet dodatkowy, ponadplanowy, czerwcowy Rajd Karkonosze BIS.
Do schroniska „Strzecha Akademicka” dotarli organizatorzy oraz byli uczestnicy tej imprezy, niektórzy nawet po kilkunastu latach, nawet z bardzo odległych krańców Polski. Wśród przybyłych była też ośmioosobowa reprezentacja czeskich turystów z Krasnej Lipy.
Przez trzy dni wędrowaliśmy po górach i wspominaliśmy te pierwsze rajdy, czyli imprezy nawet z ubiegłego wieku, ale też te ostatnie roczniki sprzed kilku lat.
W spotkaniu wzięło udział prawie 50 turystów, miłośników pieszej turystyki kwalifikowanej i miłośników przyrody. Przy zmiennej pogodzie wędrowaliśmy szlakami Karkonoskiego Parku Narodowego odwiedzając również kilka polskich schronisk górskich oraz jedno ze schronisk w Republice Czeskiej.
Podczas podsumowania dwudziestu roczników Rajdu Karkonosze komandor Henryk Sławiński poinformował, że wzięło w nich udział ogółem 8223 uczestników, w tym 1261 turystów zagranicznych. Uczestnikami zagranicznymi byli głównie Czesi i Niemcy, ale też wielonarodowościowe grupy zorganizowane z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Przez rajdy przewinęło się ogółem 830 drużyn. Najliczniej obsadzony uczestnikami był rok 2004, razem 642 osób, najwięcej turystów zagranicznych gościliśmy w roku 2005, a było ich wtedy aż 134, a najwięcej drużyn, bo aż 72 rywalizowało między sobą w roku 2004.
Nie zabrakło śpiewania przy gitarze i to nie tylko piosenek turystycznych, ale i szant, bo gitarzyści przyjechali ze Szczecina.

Za Zarząd oddziału Łużyckiego PTSM w Lubaniu Prezes Henryk Sławiński.