To był niezwyczajny dzień w historii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego…

25 października obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia placówki. Otwarcia uroczystości dokonał Mirosław Frączek dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w skład którego wchodzi Schronisko.

Wśród gości naszego Jubileuszu byli: Pani Elżbieta Sobieska – zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, Pan Jerzy Foltyniak – były wicekurator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej oraz prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTSM w latach 1990-1996, Pani Ewa Szymanek-Płaska – inspektor w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej, Pan Bogdan Sroka – członek Prezydium Zarządu Głównego PTSM, Prezes Oddziału Beskidzkiego PTSM, Pani Małgorzata Martyniak – prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół z Zespołem Downa.

W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu Oddziału Beskidzkiego PTSM, byli i obecni dyrektorzy, kierownicy, przedstawiciele szkół, placówek oświatowych i wychowawczych oraz Szkolnych Schronisk Młodzieżowych z Oddziału Beskidzkiego PTSM. Obecni byli również byli i obecni pracownicy SSM oraz bursy.
Na wstępie dyrektor Frączek zwrócił uwagę na początek historii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (które pierwotnie nazywało się Wycieczkowym Schroniskiem Młodzieżowym) która rozpoczęła się 1 września 1969 roku, gdy Inspektorat Oświaty w Bielsku-Białej przeznaczył budynek przy ulicy Komorowickiej 25 na jego stałą siedzibę. “Schronisko przez 50 lat działalności wytworzyło swój klimat, postrzegane było i jest jako miejsce przyjazne uczniom, nauczycielom, turystom. Dziś jest okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, gdzie doszliśmy w ciągu ostatnich 50 lat” – mówił. “Historia 50 lat to ludzie. To oni tworzyli i tworzą kształt naszej placówki, jej życie, są jej duszą. Dziękuję wszystkim: kierownikom, dyrektorom, pracownikom administracji i obsługi. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali przez lata naszą placówkę przede wszystkim pracownikom kuratorium oświaty oraz władzom samorządowym. Jubileusz to również czas pamięci o osobach, którym schronisko wiele zawdzięcza, którzy pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia, a nie ma ich już wśród nas. Uczcijmy chwilą ciszy pamięć zmarłych pracowników Schroniska” – zakończył swoje wystąpienie.
Po wystąpieniu dyrektora głos zabrali goście. Pani Elżbieta Sobieska w imieniu Dyrektora Delegatury Tomasza Kowalika i swoim złożyła życzenia dyrekcji i pracownikom schroniska. Odczytała adres przygotowany przez Dyrektora Delegatury: “Pięćdziesiąt lat działalności schroniska spowodowało, że Wasza placówka swoim dorobkiem i autorytetem na trwale wpisała się historię miasta oraz regionu Beskidów”(…) Adres przygotowany przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego odczytała Pani Ewa Szymanek-Płaska. “Tak doniosły Jubileusz skłania do refleksji nad działalnością na rzecz kształtowania i rozwijania zainteresowań turystycznych i krajoznawczych, w tym organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych i naukowych dla młodzieży nie tylko w regionie, ale i ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych, cieszących się uznaniem młodych turystów zainteresowanych naszym pięknym miastem” (…) Złożyła również serdeczne życzenia dla wszystkich obecnych gości i pracowników. Życzenia z okazji Jubileuszu złożył również Pan Bogdan Sroka. W imieniu Zarządu Głównego PTSM wręczył dyrektorowi Dyplom Honorowy dla schroniska podpisany przez Prezesa Zarządu Głównego PTSM Waldemara Domarańczyka. Dyplomem Honorowym za aktywne krzewienie idei turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży wyróżnieni zostali dyrektor Mirosław Frączek oraz pracownice schroniska Panie Krystyna Dudek i Krystyna Hesler. Pani Danuta Rączka otrzymała Honorowe Wyróżnienie PTSM za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych. Podziękowania i życzenia złożył również Pan Mirosław Dziergas Dyrektor Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Żywcu, który dodatkowo przekazał pamiątkowy puchar.
W drugiej części spotkania jubileuszowego wystąpił duet AN – Anna Szuta i Natalia Matula, uczennice Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisław Moniuszki w Bielsku-Białej. Dziewczęta wykonały cztery autorskie utwory na pianino i dwa głosy.

Historię schroniska przedstawił dyrektor Mirosław Frączek, a Pani Krystyna Czernek – kierownik schroniska w latach 1989-2006- podzieliła się swoimi wspomnieniami i refleksjami z czasów kierowania placówką.
Kolejnym punktem uroczystości było ogłoszenie wyników przeprowadzonego wcześniej Konkursu Wiedzy o Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych dla wychowanków burs i internatów z Bielska-Białej. Wyróżnionym dyplomy i nagrody wręczał p. Bogdan Sroka – członek Prezydium Zarządu Głównego PTSM oraz Pani Barbara Jedynak – członek Głównego Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego PTSM oraz wicedyrektor w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych. Wśród nagrodzonych znaleźli się wychowankowie bursy przy ul. Starobielskiej 10. Pierwsze miejsce zajęła Magdalena Henrykowska, drugie Sajmon Gasidło oraz trzecie ex aequo Angelika Szarek i Natan Biegun.
Dużym zainteresowanie spotkało się wystąpienie Pani Małgorzaty Martyniak, która przedstawiła codzienną działalność Stowarzyszenia „Wielkie Serce” oraz otworzyła wystawę fotograficzną Pani Iwony Wilczek „CuDOWNe dzieci”, której bohaterami są dzieci z zespołem Downa. Z materiałów autorki fotografii czytamy: “Projekt powstał jako moja forma walki z wykluczeniem społecznym. Jest to cykl portretów i osobista refleksja nad pojęciem inności i akceptacji we współczesnym świecie. Projekt powstał, by dać wyraz tolerancji dla inności, a jednocześnie by ukazać, że nie należy pojmować inności na równi z lękiem.”
Na zakończenie dyrektor Frączek podziękował wszystkim obecnym “To dzięki Państwu w naszym schronisku zawitały pozytywne emocje, wspomnienia jakich nie spotyka się na co dzień”. Podziękował również osobom i firmom, które wsparły uroczystość czyli Wydziałowi Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firmie Graphic Design – Agencja Reklamowa ze Skoczowa, firmie “Sieci4you. Profesjonalne usługi oraz produkty informatyczne i elektryczne” z Bielska-Białej.
Przed częścią nieoficjalną uroczystości – zwiedzanie schroniska, spotkania koleżeńskie – był jeszcze jubileuszowy tort.